Maskinell snørydding

Maskinell snørydding utføres med traktorer og hjullastere fra 2,4 tonn og opp til 14 tonn.

Maskinenes brøytebredde er fra 2,3 til 5,5 meter. Maskinene betjenes av dyktige sjåfører med mange års erfaring.

I tillegg til brøyting , utfører vi også oppgaver som høvling av is, snøfresing, lasting og transport av snø.

Vår kundemasse består av blant annet stat/kommune, bedrifter, sykehjem, butikker, borettslag, private etc.

Vi fyller og selger Sandkasser/strøkasser.


Manuell snørydding

Der våre maskiner ikke kommer frem p.g.a. plassmangel eller vektbegrensning, utfører vi snørydding manuelt.

Dette dreier seg om for eksempel trapper, inngangspartier, gangveier og tak.

Snørydding av tak og fjerning av is / istapper utføres på en sikker måte med enten liftutstyr eller klatreutstyr.

Dette er en oppgave som er viktig og følge opp for gård- / huseiere, da konsekvensene ved eventuelle ras kan bli veldig alvorlig.


Strøing

Strøing / salting gjøres både manuelt og maskinelt.

Vår minste strøvogn rommer ca 40 liter grus og den største tar med seg 3 kubikkmeter grus (ca 5 tonn).

Vi strør singel, sand og salt etter ønske/behov.

Maskinelle Feiing

Vi tar for oss vårrengjøring. Feiing utføres med forskjellige maskiner som f.eks. feiebil, traktorer og hjullastere fra 2,4 tonn og opp til 14 tonn.

Maskinene feier fra 1,5 til 3 meter.

Vår kundemasse består av blant annet stat/kommune, bedrifter, sykehjem, butikker, borettslag, private etc.


Graving

Asker og Bærum Traktortjenester utfører mange oppgaver innen graving.

Det kan være utgraving av gårdsplass, planering av tomter, drenering, nye VA-anlegg, vannlekkasje, støttemurer, garasjer, tilbygg etc.

Våre gravemaskiner er i størrelse 3,5 til 8 tonn. 

Befaring og tilbud med anbefalinger er kostnadsfritt.


Grøntanlegg

Asker og Bærum Traktortjenester AS utfører det meste innen gravearbeid med mindre maskiner. Vi utfører blant annet: belegningsstein, gårdsplasser, hageanlegg, støttemurer, kantstein, gressklipping. 

I tillegg leverer vi: dekkbark, harpet vekstjord og alt av pukk, sand/stein produkter


Vi har døgnbetjent telefon - 66 98 10 40