Trefelling

Vi utfører trefelling og tomtehugst med godt trenet personell.

Står trær nærme bebyggelse, vei eller ledninger, tas disse ned i seksjoner,  enten ved klatring eller ved bruk av lift.

For å samle trevirke benytter vi vinsj på traktor eller kranutstyr.

Vår ansvarsforsikring dekker inntil kr 10 millioner om ulykken skulle inntreffe.

Vi har døgnbetjent telefon –  66 98 10 40

2013-02-12 11.14.58