Spyling / Fasaderengjøring

Filed in Feiing by on 24. januar 2013

Vårt utstyr til spyling leverer fra 20 til 150 bars trykk og vannmengde fra 15 til 270 liter vann pr. minutt.

Vår store traktormonterte vannpumpe egner seg til spyling av veier og parkeringsplasser.

Denne enheten brukes også til befukting av arealer før feiing slik at støvplager minimaliseres.

Vi har utstyr og personell til spyling av persienner/fasader, stikkrenner etc.