Grunnarbeid

Filed in Graving by on 24. januar 2013

Grunnarbeid er som oftest ”usynlig”, men dog den viktigste jobben som gjøres.

Det hjelper lite med flinke håndverkere til støping, steinlegging, osv, dersom grunnen gir etter.

For og sikre oss mot setninger, benytter vi vibroplater / valser i forskjellige størrelser.