Drenering

Filed in Graving by on 24. januar 2013

God drenering er ett viktig steg for å sikre godt innemiljø.  Når vi utfører denne type arbeid dokumenteres  dette ved at vi tar bilder, slik at kunden ser hva som er levert.

Riktig høyde/fall på rørgate,  avrenning,  skille jord og pukkmasser med fiberduk er blant annet elementer som avgjør kvaliteten på levert arbeid.