Graving

Planering

Filed in Graving by on 24. januar 2013
Planering

Vi utfører alt innen planering av tomter, veier, plener, skråninger med mer.  

Continue Reading »

Grunnarbeid

Filed in Graving by on 24. januar 2013
Grunnarbeid

Grunnarbeid er som oftest ”usynlig”, men dog den viktigste jobben som gjøres. Det hjelper lite med flinke håndverkere til støping, steinlegging, osv, dersom grunnen gir etter. For og sikre oss mot setninger, benytter vi vibroplater / valser i forskjellige størrelser.

Continue Reading »

Vannlekkasje

Filed in Graving by on 24. januar 2013
Vannlekkasje

Dersom det skulle oppstå vannlekkasje / tette rør,  har vi utstyr for dette i forskjellige størrelser. Asker og Bærum Traktortjenester samarbeider med Norsk Rørteknikk AS i forbindelse med rørarbeid. Dette kan dreie seg om tining av rør, fjernrens av vannrør, rehabilitering av vann og kloakk. og vi har lensepumper til tømming av kjellere. Ved behov […]

Continue Reading »

Drenering

Filed in Graving by on 24. januar 2013
Drenering

God drenering er ett viktig steg for å sikre godt innemiljø.  Når vi utfører denne type arbeid dokumenteres  dette ved at vi tar bilder, slik at kunden ser hva som er levert. Riktig høyde/fall på rørgate,  avrenning,  skille jord og pukkmasser med fiberduk er blant annet elementer som avgjør kvaliteten på levert arbeid.

Continue Reading »