Feiing

Spyling / Fasaderengjøring

Filed in Feiing by on 24. januar 2013
Spyling / Fasaderengjøring

Vårt utstyr til spyling leverer fra 20 til 150 bars trykk og vannmengde fra 15 til 270 liter vann pr. minutt. Vår store traktormonterte vannpumpe egner seg til spyling av veier og parkeringsplasser. Denne enheten brukes også til befukting av arealer før feiing slik at støvplager minimaliseres. Vi har utstyr og personell til spyling av […]

Continue Reading »

Maskinell feiing

Filed in Feiing by on 24. januar 2013
Maskinell feiing

Feiing utføres med forskjellige maskiner som f.eks. feiebil,  traktorer og hjullastere fra 2,4 tonn og opp til 14 tonn. Maskinene feier fra 1,5 til 3 meter. Vår kundemasse består av blant annet stat/kommune, bedrifter, sykehjem, butikker, borettslag, private etc. Vi har døgnvaktbetjent telefon –  66 98 10 40

Continue Reading »

Garasjefeiing

Filed in Feiing by on 24. januar 2013
Garasjefeiing

Vi utfører feiing av garasje anlegg. Maskiner som benyttes til dette kan rengjøre både med og uten vann. Sugebilen vi har krever en fri takhøyde på 2,05 meter. Dersom takhøyden er lavere, benytter vi en liten feiemaskin med feiebredde 0,9 meter.  

Continue Reading »